Archives: Εκδηλώσεις

Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Εκπαιδευτές/τριες σε δράση: Σεμινάριο για την επαγγελματική κατάρτιση στην Κ.ΑΛ.Ο προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Dock Eslin 14, Αθήνα

Εργάζεσαι στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων και σ’ ενδιαφέρει η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία; Εργάζεσαι στο χώρο της μη τυπικής μάθησης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, οριζόντιου management και κοινωνικού αντικτύπου; Συμμετέχεις σ’ ένα φορέα Κ.ΑΛ.Ο με αντικείμενο την εκπαίδευση; Το Dock- Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, προσφέρει σε 10 συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (E.E.K) στην Κ.ΑΛ.Ο διάρκειας 40 ωρών σε 8 ημέρες. Σκοπός του σεμιναρίου είναι: Η ανάδειξη νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/τριών της Ε.Ε.Κ. έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα προφίλ εκπαιδευτή/τριας Κ.ΑΛ.Ο σε διάφορους κλάδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης H αποτελεσματική ενσωμάτωση του περιεχομένου και των μεθοδολογιών της Κ.ΑΛ.Ο στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων, φορέων Κ.ΑΛ.Ο, κοινωνικών φορέων, τοπικών φορέων) που συν-σχεδιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η εμπέδωση της Έρευνας Δράσης και της Εκπαίδευσης σε Δράση όπου φέρνει κοντά το σχήμα θεωρία-πράξη-θεωρία Η κατανόηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο στο τοπικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν Ανάπτυξη ικανοτήτων για κρίση, κριτική και κατά συνέπεια επαγγελματική γνώση Ενδεικτικά προφίλ συμμετοχόντων/ουσών: Να είναι επαγγελματίες στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (από ΣΕΚ, ΙΚΕ, ΚΔΒΜ, μαθητεία ΟΑΕΔ) Να είναι επαγγελματίες μη τυπικής εκπαίδευσης σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, κοινωνικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, συνεταιρισμούς κ.ο.κ Να εργάζονται ως σύμβουλοι, μέντορες και εκπαιδευτές/τριες για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία Να είναι μέλη ή/και εργαζόμενοι/ες σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, κοινωνικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, συνεταιρισμούς και να τους/τις ενδιαφέρουν θέματα εκπαίδευσης σε θεματικές που αφορούν την Κ.ΑΛ.Ο Να είναι μέλη ή/και εργαζόμενοι/ες σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, κοινωνικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, συνεταιρισμούς και να τους/τις ενδιαφέρουν οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και οι συνεργατικές μεθοδολογίες Πληροφορίες διεξαγωγής: Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα διαρκέσει 8 ημέρες συμπεριλαμβανομένων του συν-σχεδιασμού, της συμμετοχικής προετοιμασίας, της αρχικής διάγνωσης αναγκών και της τελικής αξιολόγησης Μήνες διεξαγωγής: Μάρτιος - Απρίλης 2020 Iούνιος - Ιούλιος 2020 Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και η παρακολούθηση του συνόλου του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική Τι είναι η Έρευνα Δράσης: Έχει συμμετοχικό και συνεργατικό χαρακτήρα Ενοποιεί διδασκαλία και έρευνα, θεωρία και πράξη Οι συμμετέχοντες/ουσες δρουν και στοχάζονται με σκοπό την κατανόηση, την αλλαγή και τη βελτίωση Συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη του/της συμμετέχοντα/ουσας Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. Το παρόν σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος SSE VET2: Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/τριων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις και την πανευρωπαϊκή δικτύωση για την Κ.ΑΛ.Ο Ripess EU και για την Ελλάδα από το Dock. Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Ευρώπη, μέσα από την εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριων στην επαγγελματική κατάρτιση Για περισσότερες πληροφoρίες για το SSE VET2 εδώ Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σεμινάριο: 213-0883758, [email protected] Μέρες διεξαγωγής: Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο 18/06 19/06 - 25/06 26/06 27/06 02/07 03/07 Ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 20:00, Σάββατο: 10:00 – 14:00

Συνεργώ, συνεργείς, Συνεργούμε

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50, Αθήνα

Τι γίνεται όταν διαφορετικοί φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους; Πως μπορούμε αναπτύξουμε αποτελεσματικές συνέργειες; Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν: Παράγω – Επιχειρώ Κοινωνικά Η ένωση Κοιν.Σ.Επ. “παράγω-επιχειρώ κοινωνικά” είναι η ανάγκη έκφρασης των μικρών συνεργατικών μονάδων παραγωγής, η ανάγκη συνύπαρξης και οργάνωσης, η ανάγκη για εξωστρέφεια. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, από όλη την Ελλάδα, παραγωγής και μεταποίησης είτε αντικειμένου είτε αγροτικών προϊόντων, εκθέτουν προϊόντα παραγωγής τους, αναδεικνύοντας τον δυναμικό ρόλο της κοινωνικής οικονομίας, στην τοπική κοινωνία, στην οικονομία της αγοράς, στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας. Δημιουργούν εκθέσεις που διοργανώνονται και χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις μικρές συνεργατικές επιχειρήσεις. https://www.facebook.com/pg/paragoepiheirokoinonika/about/?ref=page_internal ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 16 φορείς: 10 Κοινωνικές Επιχειρήσεις/ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., 2 Δασικοί Συνεταιρισμοί, 2 Ορειβατικοί Σύλλογοι και 2 Ενώσεις Συλλόγων, ολοκληρώνουν ένα δίκτυο 1.100 χιλιομέτρων εντός του 2019 με στόχο τα 1.500 χιλιόμετρα το 2020. Χωρίς εργολάβους, χωρίς μεσάζοντες, με χαμηλό κόστος, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες και εθελοντές σε ένα πρωτοποριακά δομημένο πρόγραμμα. Είναι ο 1ο Πιστοποιημένο Μονοπάτι στην Ελλάδα από την ERA, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων,μήκους 75 km στην Αρκαδία. Συμβάλει στην ήπια τουριστική ανάπτυξη και την τοπική συνοχή της Γορτυνίας.  https://menalontrail.eu/el/ WFTO |  Παγκόσμιος Οργανισμός Δίκαιου Εμπορίου Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Δίκαιου Εμπορίου (WFTO) συνενώνει τις οργανώσεις δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου σε όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 400 συνεταιρισμοί και οργανώσεις παραγωγών, μεταποιητών και διακινητών των προϊόντων του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου, συνδιοικούν και συντονίζονται μέσω του WFTO. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, αποτελεί μέρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και αποσκοπεί σε μια πιο ισότιμη και βιώσιμη παγκόσμια οικονομία. Το Παγκόσμιο κίνημα του δίκαιου και αλληλέγγου εμπορίου εργάζεται για το μετασχηματισμό του εμπορίου σε εργαλείο για την επίτευξη δικαιοσύνης, ισότητας και βιωσιμότητας για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Σε αυτή τη κατεύθυνση λειτουργεί με βάση 10 αρχές και έχει συμφωνήσει σε μία κοινή χάρτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκαιο εμπόριο στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε εδώ: worldfairtradedaygreece.com/ και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Synergy | ένα οικονομικό εργαλείο συνεργασίας Το Synergy αναπτύσεται σε ένα πλαίσιο δοκιμαστικής λειτουργίας. Οι αρχικές υπηρεσίες που περιλαμβάνει: – την ανάπτυξη συστημάτων ανταμοιβής (loyalty) για την δημιουργία σταθερής και κοινής πελατειακής βάσης. –  την δημιουργία δομής micro-funding και micro-credit, ώστε να αντιμετωπίζονται προβλήματα ρευστότητας και να μπορούν να πραγματοποιηθούν λειτουργικές αναβαθμίσεις (νέες υποδομές, μηχανήματα, εργαζόμενοι κοκ). – την υλοποίηση ενός συστήματος εσωτερικών συναλλαγών που να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών και την υποστήριξη ενός νέου οικονομικού δικτύου συνεργασίας. https://sociality.gr/projects/synergy-ena-oikonomiko-ergaleio-synergasias kalomathe.gr Για τη διεύρυνση της ΚΑΛΟ και την ισχυροποίηση των υφιστάμενων κυττάρων της, είναι σημαντική η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου, με τη μορφή ενός ψηφιακού εργαλείου, για την προώθηση της εκπαίδευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Η όλη προσπάθεια βασίζεται σε μια ανοιχτή συμμετοχική μεθοδολογία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στην οποία εμπλέκονται ενεργά περισσότερα άτομα, συλλογικότητες και φορείς. Η διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού διευκολύνεται με την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως και αμοιβαίας εκπαίδευσης. https://kalomathe.gr/ Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχολείων Σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση της εναλλακτικής και αλληλέγγυας εκπαίδευσης με σαφές διεκδικητικό χαρακτήρα. Μέσα από κοινές δράσεις και μικτές συνελεύσεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, τα Αλληλέγγυα Σχολεία στοχεύουν όχι μόνο στην ανάδειξη και ικανοποίηση αιτημάτων που απορρέουν από πάγιες και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και στην εμπέδωση και ενίσχυση του διακριτού ρόλου των αλληλέγγυων σχολείων στους κόλπους της κοινωνίας, στο χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης https://solidarityschools.gr/