Ροές Cooperativa

Περιγραφή: Η ομάδα αποτελείται από 7 επαγγελματίες της μη τυπικής εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται χρόνια στην υλοποίηση Erasmus+ και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ποικίλα αντικείμενα. Η Ροές Cooperativa στοχεύει να μετασχηματίσει την εκπαίδευση προς μια κατεύθυνση ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον ρυθμό του κάθε ατόμου.

Η πρόκληση: Πώς μπορούν διαφορετικοί επαγγελματίες με εμπειρία στον τομέα τους να μετατραπούν σε ένα εγχείρημα Κ.Αλ.Ο και να τοποθετήσουν τη συλλογικότητα πάνω από τα προσωπικά τους κέρδη;

Το επίκεντρο της υποστήριξής μας: Εκπαίδευση και καθοδήγηση στις αρχές της Κ.Αλ.Ο, δίκαιοι μισθοί, μετατροπή των προσωπικών υπηρεσιών σε υπηρεσίες της Κοιν.Σ.Επ., διοίκηση & διαχείριση στην Κ.Αλ.Ο

World wide web - Free web icons      Facebook kreisförmiges logo - Kostenlose sozialen medien Icons