Σύντομο ερωτηματολόγιο διάγνωσης αναγκών

Σύντομο ερωτηματολόγιο διάγνωσης αναγκών

Capture

Στον Κεντρικό Τομέα των 8 Δήμων και του 1.000.000 πληθυσμού δραστηριοποιούνται περίπου 350+ Φορείς Κ.ΑΛ.Ο σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Με δεδομένο ότι είναι δύσκολο να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους τους φορείς, σχεδιάσαμε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο διάγνωσης αναγκών δημιουργώντας έτσι ένα σημείο επαφής με φορείς και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον Κεντρικό Τομέα.

Ο στόχο μας, να σχεδιάζουμε ως Κέντρο Στήριξης και βάσει των απαντήσεων εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των εγχειρημάτων του Κεντρικού Τομέα.

Βρείτε εδώ το ερωτηματολόγιο