Kαταργήθηκε οριστικά το τέλος επιτηδεύματος για τις ΚοινΣΕπ

Kαταργήθηκε οριστικά το τέλος επιτηδεύματος για τις ΚοινΣΕπ

business-and-finance-glyph-9-13-512

Με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 καταργείτε οριστικά το τέλος επιτηδεύματος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του ν. 4577/2018 που αφορά την τροποποίηση διαβάζουμε:

1. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Από 1.1.2019 καταργείται η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου.».

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 2.».