Έκθεση/Χαρτογράφηση για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα

Έκθεση/Χαρτογράφηση για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα

D41CAE02-5C54-42a0-8A4E-372EF0640029

[ Αναδημοσίευση από την πλατφόρμα δικτύωσης φορέων ΚΑΛΟ, που βρίσκεται στο σύνδεσμο http://foreis-kalo.gr/?q=node/247]

Η έκθεση συντάχθηκε από τους φορείς European Village και Social
Enterprise UK για λογαριασμό του British Council στο πλαίσιο της
τεχνικής βοήθειας προς το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα από την Υπηρεσία Στήριξης
Διαρθρωτικών  Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα είναι οργανωμένα γύρω από τρεις ενότητες:

1. Επισκόπηση του τοπίου της ΚΑΛΟ

2. Χαρτογράφηση της ΚΑΛΟ

3. Συστάσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος για
την ΚΑΛΟ

[googlepdf url=”https://dock-sse.org/wp-content/uploads/2018/04/SSE_in_Greece_GR.pdf” download=”Κατεβάστε το” width=”100%” height=”600″]