Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για τα 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για τα 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους

188210-636167159883190922-16x9

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ στις 17/9/2018, ενημερώνει όσες ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΣΠΕ τους καταλογίστηκε εν τέλει τέλος επιτηδεύματος για το 2016 (για την ακρίβεια μέχρι 31.10.2016) την δυνατότητα να αιτηθούν τη διαγραφή του. Για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε στους ως άνω φορείς για το φορολογικό έτος 2016 απαιτείται η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της βεβαίωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναφέρεται στην περ. κζ ́ της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α ́ της ΠΟΛ. 1030/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (σσ δηλαδή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο φορέων Κ.ΑΛ.Ο) για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση:

[googlepdf url=”https://dock-sse.org/wp-content/uploads/2018/09/38372.pdf” width=”100%” height=”600″]