Τι είναι το DOCK

Τι είναι το DOCK

Με λίγα λόγια

Το Dock είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος λειτουργεί με οριζόντια και συνεργατική δομή με σκοπό την ίδρυση και την υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Μέσα από υπηρεσίες καθοδήγησης, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια και προγράμματα επιχειρηματικής και συνεταιριστικής ενδυνάμωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και διαχείρισης έργων προωθεί τις ισότιμες σχέσεις εργασίας, την κοινωνική αξία των παραγόμενων υπηρεσιών/προϊόντων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Dock

Για ένα οικονομικό μοντέλο που ενσωματώνει εγχειρήματα οργανωμένα στη βάση της συλλογικής ιδιοκτησίας, διαχείρισης και εργασίας με δημοκρατικές αποφάσεις και έλεγχο..