Προγράμματα

Προγράμματα

Σχεδιάζουμε, αναπτύσουμε και υλοποιούμε προγράμματα που μας βοηθούν να αποκτήσουμε περαιτέρω γνώση και εμπειρία να ενδυναμώσουμε το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά.

 • Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη μεταφορά οικολογικών προϊόνων

  Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη μεταφορά οικολογικών προϊόνων

  Για 18 μήνες το Dock με την Sailmed θα υλοποιήσουν ένα έργο με την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και πιο συγκεκριμένα μέσα από το πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, άξονας Προτεραιότητας 3 – Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020», το οποίο θα αφορά μια πειραματική εφαρμογή ιστιοπλοϊκής και ηλεκτροκίνητης θαλάσσιας μεταφοράς οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
 • Προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

  Προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

  Η κεντρική ιδέα του έργου είναι να εφαρμόσει και να προωθήσει το πλαίσιο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Επαγγελματική και Εκπαιδευτική Κατάρτιση (ΕΕΚ). Το όραμα είναι μια ολοκληρωμένη κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη των νεότερων γενεών, η οποία ενσωματώνει εναλλακτικά κοινωνικοοικονομικά μοντέλα στο πλαίσιο ιδεών και στάσεων. Επιπλέον, το έργο κατανοεί την ΕΕΚ και ιδιαίτερα την συνεχιζόμενη ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής: Η ΕΕΚ θα μπορούσε να προετοιμάσει τους μαθητές για μια ευρεία απασχόληση σε χαλαρά καθορισμένες επαγγελματικές ροές και όχι σε εργασίες και ρόλους στο χώρο εργασίας που σχετίζονται με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.
 • Συμμετοχικός Προϋπολογισμός σε Δήμους: Ένα πείραμα συμμετοχικής δημοκρατίας

  Συμμετοχικός Προϋπολογισμός σε Δήμους: Ένα πείραμα συμμετοχικής δημοκρατίας

  Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός (ΣΠ) ως μία μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας, η εμπειρία και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του σε δήμους ή κοινότητες της Ελλάδας και της Ευρώπης, αποτελούν το αντικείμενο της νέας συνεργασίας του Heinrich Böll Stiftung Greece και του Dock – Συνεργατικός Χώρος για την Κ.ΑΛ.Ο με τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Commonspace. Ερωτήματα όπως πώς εφαρμόστηκε, ποια τα αποτελέσματα, με ποια μεθοδολογία και ποιες πρακτικές, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η μελέτη ώστε να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει την πλούσια εμπειρία που υπάρχει όχι μόνο εκτός συνόρων, αλλά πλέον και εντός Ελλάδας.
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  Το Dock, συμμετέχει στο πρόγραμμα «SSE_VET2: Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» που υλοποιείται από πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις και την πανευρωπαϊκή δικτύωση για την Κ.ΑΛ.Ο Ripess EU. Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Ευρώπη, μέσα από την εκπαίδευση εκπαιδευτών στην επαγγελματική κατάρτιση. Ένας από τους κύριους στόχους, είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Ε.Ε.Κ. έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα προφίλ εκπαιδευτή Κ.ΑΛ.Ο. σε διάφορους κλάδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναζητώντας την καινοτομία στα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (E.E.K), επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών, μέσω της ενσωμάτωσης εναλλακτικών κοινωνικοοικονομικών μοντέλων στις ιδέες και τις στάσεις τους