2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

commonsse pict

24-25 Νοεμβρίου 2023
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Δίκτυο Εργαστηρίων και Ερευνητικών ομάδων Κοινών και Κ.Αλ.Ο.»

Το 2ο συνέδριο προσπαθεί να συγκεντρώσει ξανά, όλο το επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται με τα ζητήματα των Κοινών και της Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα.

Μέσα από τις εργασίες του, είναι επιθυμητό όχι μόνο να προαχθεί η σχετική έρευνα με την ανταλλαγή ιδεών, μελετών και προβληματισμών, αλλά και να συζητηθεί η δυνατότητα μελλοντικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργειών στα εν λόγω πεδία.

Το υπό ίδρυση «Δίκτυο Εργαστηρίων και Ερευνητικών ομάδων Κοινών και Κ.Αλ.Ο.», έχει πάρει τη σκυτάλη από τη διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για τα Kοινά και την Kοινωνική και Aλληλέγγυα Oικονομία, που διοργάνωσε το 1ο συνέδριο.

H συγκεκριμένη ομάδα είχε συσταθεί με κέντρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε ως στόχο τη μελέτη των εναλλακτικών μορφών κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης που έχουν αναδυθεί διεθνώς, αποβλέποντας μεταξύ άλλων στην επαναθεμελίωση της οικονομίας σε δίκαιες και ισότιμες κοινωνικές σχέσεις, στην εδραίωση και διεύρυνση των Κοινών, στην άμεση δημοκρατία, στην καταπολέμηση κάθε είδους σχέσεων εξουσίας, στην ανάδειξη και το σεβασμό της διαφοράς, στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία, στο σεβασμό της οικολογικής ισορροπίας.

Για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ