Η ομάδα μας

Η ομάδα μας

Τα μέλη και οι συνεργάτες μας

Bolivia Mors

Εξωτερικός Συνεργάτης

Mina Brown

Senior Designer

Frank Butler

General Director

Sheers Fred

IT Developer

David Scofield

IT Developer

Lina Ford

Creative Director

Stephanie Li

General Director