Εργαλείο Διάγνωσης (Συμπληρωση Φόρμας)

Εργαλείο Διάγνωσης (Συμπληρωση Φόρμας)

Περιγραφή: Οι απαντήσεις σας στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι αυτές που θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν ποιοτικά με τη βοήθεια ενός εργαλείου διάγνωσης. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι απαντήσεις θα πρέπει να αφορούν όλο το εγχείρημα ως σύνολο και όχι μεμονωμένες απόψεις. Ερωτήσεις που σας δυσκολεύουν, δεν έχετε σχετική γνώση ή δεν αφορούν τη φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεστε, δεν χρειάζεται να δώσετε απάντηση απλά αναφέρετέ το.

Αφού μας αποστείλετε το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο προγαμματίζουμε μια συνάντηση στην οποία σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της διάγνωσής μας.

του μέλους που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο