Συνέργεια του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τον Συντονισμό Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αθήνας

Συνέργεια του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τον Συντονισμό Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αθήνας

Capture
Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών και η ένωση φορέων Κ.ΑΛ.Ο “Συντονισμός Φορέων ΚΑλΟ Αθήνας” ενώνουν τις δυνάμεις τους για την από κοινού αύξηση της ορατότητας της Κ.ΑΛ.Ο κατ΄ αρχήν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
 
Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας, είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας του Συντονισμού, βελτιώνοντας τα υπάρχοντα κανάλια ( website, facebook page). Τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα αποφασίστηκε η εκ νέου λογοτύπηση του Συντονισμού (rebranding).
 
Η συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα της δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οδηγού για την σωστή χρήση και ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών που διαθέτουν οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο.Τα ήδη υπάρχοντα αλλά και νέα μέλη της ένωσης, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν.
 
Απώτερος στόχος της συνεργασίας, είναι η διεύρυνση του κοινού απεύθυνσης της ένωσης και η ισχυροποίηση του εκπεμπόμενου μηνύματος. Από το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι καλύτερη η (ψηφιακή) αναγνωρισιμότητά (brand awareness) του Συντονισμού στους ίδιους τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και άρα η ενδυνάμωση της συλλογική εκπροσώπησής τους μέσω αυτής.
 
Ο Συντονισμός Φορέων ΚΑλΟ Αθήνας αποτελείται από υγιείς φορείς Κ.ΑΛ.Ο που δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας ενώ τα μέλη της συμμετέχουν στη συλλογική ιδιοκτησία των επιχειρήσεών τους ασκώντας οριζόντια διοίκηση στους φορείς τους.
 
Το Kέντρο Στήριξης (δράση του ΕΣΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος “Επιχειρησιακό Πρόγραμμά: 3 – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»), παρέχει υπηρεσίες γενικής πληροφόρησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο καθώς και υπηρεσίες Υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.