Ν. 4513/2018: O νέος νόμος για τις Eνεργειακές Kοινότητες στην Ελλάδα

Ν. 4513/2018: O νέος νόμος για τις Eνεργειακές Kοινότητες στην Ελλάδα

smartcity
Από 23/1/2018 έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τις Eνεργειακές Kοινότητες στην Ελλάδα ( Ν. 4513/2018)

Eισάγεται το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα µε σκοπό την προώθηση της K.ΑΛ.Ο και της καινοτοµίας στον ενεργειακό τοµέα, την αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προµήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ ( https://goo.gl/XGmme2) και εδώ την αιτιολογική έκθεση του νόμου( https://goo.gl/gce9MR)