“Η δεύτερη ζωή μιας αφίσας”

“Η δεύτερη ζωή μιας αφίσας”

32712339_1236569813148652_8641372992942637056_n

[Πηγή]

Ένα νέο Project ξεκινάει η Birdland που ονομάζεται ” Η δεύτερη ζωή μιας αφίσας”, το οποίο παράλληλα αποτελεί και προϊόν συνεργασίας μεταξύ πέντε διαφορετικών συνεργατικών εγχειρημάτων (Birdland, Ludd, το Ροκάνι, 4share και τουDock).

Στόχος του έργου είναι η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλούν τα απόβλητα της επαγγελματικής αφισοκόλλησης καθώς και η συμβολή της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της παρακίνησης για ανακύκλωση χαρτιού.

Ως Dock αναλάβαμε τον σχεδιασμό του έργου καθώς και την παραγωγή εργαλείων για την οργάνωση & παρακολούθηση των απαιτούμενων ενεργειών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση το έργο να είναι αποτέλεσμα συλλογικού σχεδιασμού και να φέρει χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν την σταδιακή ενσωμάτωση στην λειτουργία της Birdland ως πάγια διαδικασία μετά το πέρας της καμπάνιας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πιο υπεύθυνη στάση ως επιχείρηση απέναντι στην περιβαλλοντική επιβάρυνση που η ίδια προκαλεί.