Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

Study cover

[ αναδημοσίευση από Heinrich-Böll-Stiftung ]

Το ελληνικό παράρτημα του ιδρύματος Heinrich-Böll στη Θεσσαλονίκη προχώρησε στην έκδοση ” Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση”.

Στην παρούσα έκδοση, η νομικός Ιφιγένεια Δουβίτσα, αναλύει και συγκρίνει τις προβλέψεις των επιμέρους νόμων για τις διαφορετικές κατηγορίες των συνεταιρισμών και παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για έναν νέο νόμο-πλαίσιο με στόχο την ενοποίηση του ελληνικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως συνιστάται επιτακτικά από διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Συνεταιριστικές Ενώσεις. Ελπίζουμε αυτές οι προτάσεις να αξιοποιηθούν από τους συνεταιρισμούς και τα άλλα συνεργατικά εγχειρήματα έτσι ώστε να ξεπεράσουν έμπρακτα τη θεσμική τους διαίρεση, να δημιουργήσουν ένα νέο εύρωστο συνεταιριστικό κίνημα και να διεκδικήσουν μία ενιαία νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα.

Η έκδοση κυκλοφορεί ήδη ηλεκτρονικά ενώ θα είναι διαθέσιμη σύντομα και σε έντυπη μορφή

Διαβάστε περισσότερα εδώ